Medijski trening: Kako poročati o drogah?

 

Ljubljana, Center Evropa, 17. april 2012

 

Foto galerija >>

Video galerija >>

Upravljanje s tveganji pri delu in zaposlovanju v NVO na področju drog in zasvojenosti

 

Ljubljana, Center Evropa, 4. april 2012 - Hiter pregled stanja

Ljubljana, Center Evropa, 11. april 2012 - Oblikovanje smernic

Ljubljana, Center Evropa, 24. april 2012 - Oblikovanje standardov in normativov za delo v NVO na področju drog in zasvojenosti

 

Foto galerija >>

Video galerija >>

 

Posveti NVO v različnih regijah po Sloveniji z delavnico o hitri oceni stanja

Ravne na Koroškem, Kulturni center Ravne, 24. november 2011

Foto galerija >>

Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, 16. december 2011

Foto galerija >>

Kranj, Mestna občina Kranj, 20. december 2011

Foto galerija >>

Izobraževanje: Iskanje tržnih niš in priložnosti za financiranje, samofinanciranje in socialno podjetništvo v "manj sponzorsko privlačnih NVO"

Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, 14. in 28. september, 19. oktober 2011, 22. februar 2012.

Trst, Italija, 15. september 2011

Correlation konferenca, Ljubljana, 12. - 14. december 2011

 

Foto galerija >>

Video galerija >>

Izobraževanje: Sodobni trendi in dobre prakse terenskega dela v tujini

 

Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, 20. in 21. april 2011

 

Foto galerija >>

Video galerija >>

Okrogla miza o pripombah in predlogih na Zakon o socialnovarstveni dejvnosti

 

Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, 22. februar 2011 

 

Foto galerija >>

© 2014 Zveza nevladnih organizacij na podrocju drog in zasvojenosti - pravno obvestilo - izdelava spletnih strani