BREZPLAČNE MENTORSKE URE

 
V času izvajanja projekta vsebinske mreže NVO s področja sociale »Opolnomočenje NVO« ste člani predlagali spodbujanje izmenjave strokovnih izkušenj med zaposlenimi v različnih NVO (t.i. job shadow). Gre za izmenjavo dobrih praks, različnih izkušenj, tehnik in načinov dela med NVO na področju sociale. Brezplačne mentorske ure vam lahko nudijo tudi drugi strokovnjaki, ki niso zaposleni v nevladnem sektorju in delujejo na spodaj navedenih področjih oz. področjih, kjer bi želeli pridobiti dodatna znanja in mentorsko pomoč.
 

Izvedba

Za izmenjavo izkušenj in prenos strokovnih znanj se lahko dogovorite v organizacijah med seboj ali sporočite interes/povpraševanje za koriščenje brezplačnih mentorskih ur na naslov info@zmanjsevanje-skode.si, kjer vam bomo pomagali poiskati ustreznega strokovnjaka ali organizacijo, ki vam bo lahko nudila pomoč ter pri dogovorih za izvedbo mentorskih ur. Strokovnjaki, ki so v okviru projekta že izvedli izobraževanja, vam prav tako lahko nudijo individualno strokovno pomoč v obliki brezplačnih mentorskih ur.

Plačilo

Izvajalci mentorskih ur oz. organizacije, ki boste svoje strokovno delo, znanje in izkušnje predstavile zainteresiranim do 21. 9. 2012, lahko za to prejmete plačilo v višini 13,88 € bruto na uro, medtem ko je koriščenje mentorskih ur za organizacije, članice vsebinske mreže NVO brezplačno.

Pogoj za izplačilo je, poleg nudenja mentorskih ur, izpolnjen kratek obrazec o koriščenju mentorskih ur, ki ga dobite pri koordinatorki projekta (majaping@drogart.org). Z izvajalci mentorskih ur bomo v okviru projekta sklenili dogovor o sodelovanju v projektu.

Dodatne informacije

tel.: 01 439 72 70 / 040 248 099 (Maja Zorman)

e-pošta: infoping@zmanjsevanje-skode.si

Vsebine

Spodaj so navedene vsebine, kjer vam lahko ponudimo mentorstvo, svetovanje in izmenjavo strokovnih izkušenj. Tabela se bo dopolnjevala tako, da bomo ustvarili nabor vsebin, znanj, kompetenc in potreb, ki jih imamo in si jih lahko izmenjamo med sabo. Vaše predloge dopolnitev tabele prosimo pošljite na infoping@zmanjsevanje-skode.si.

Nabor vsebin, znanj, kompetenc in potreb za prenos med nevladnimi organizacijami

Področja in vsebine Izvajalec - kontakt (telefon in elektronski naslov) Potreba za koriščenje - kontakt (telefon in elektronski naslov)
Mentorstvo, svetovanje in izmenjava strokovnih izkušenj lahko poteka na spodaj navedenih področjih. V kolikor med njimi ni vsebin, ki so vezane na delo v NVO na področju sociale in menite, da ste kompetentni, da zanje nudite pomoč/svetovanje ostalim NVO, prosimo sporočite na naslov info@zmanjsevanje-skode.si. Prav tako na ta naslov sporočite vsebine, kjer bi želeli dobiti pomoč in niso navedene v tabeli. Navedeni kontakti so na voljo za dodatne informacije in dogovore za koriščenje mentorskih ur. Kjer kontakt ni naveden, prosimo pišite na info@zmanjsevanje-skode.si. Sporočite vaš kontakt in vsebine, kjer želite pridobiti, preveriti ali izpopolniti vaša znanja in usposobljenost.
Motivacijski intervju    
Hitra ocena stanja    
Pravna podpora NVO na širšem področju sociale (delovno pravo, upravno pravo, sociala, kontakti z upravnimi (javnimi) organi, uporabnikove pravice, svetovanje pri ustanavljanju (združevanju, preoblikovanju) NVO, varstvo potrošnikov …)    
Socialno podjetništvo in vključevanje ranljivih skupin (razvoj ideje, izdelava poslovnega načrta, seznanjanje z zakonodajo, dobre prakse …)    
Terensko delo    
Pristopi zmanjševanja škode v zaporih    
Iskanje tržnih niš, financiranje in samofinanciranje NVO, ki so za sponzorje manj privlačne    
Prenos dobrih praks    
- programi svetovanja in terapije za uporabnike klubskih drog in kokaina, mina@drogart.org  
- programi nadzorovanih stanovanj za starejše uporabnike drog, drustvo.zdrava.pot@siol.net  
- programi za nosečnice in matere odvisnice z otroki, namenjeni zmanjševanju škode zaradi uporabe drog, mateja.zdravapot@siol.net  
- večdimenzionalna družinska terapija, programi pomoči za mlade s težavami na področju uporabe konoplje in alkohola, tomaz.koren@zmanjsevanje-skode.si  
- program čistilnih akcij pobiranja odvrženih injekcijskih igel, drustvo.stigma@siol.net  
- različni programi pomoči odvisnicam, vh.stigma@gmail.com  
- na področju medgeneracijskega povezovanja svetovalnicakameleon@gmail.com  
Izdelava akcijskega načrta za programe na področju sociale    
Delo s prostovoljci v NVO na področju sociale svetovalnicakameleon@gmail.com  
Delo z otroki in mladostniki svetovalnicakameleon@gmail.com  
Civilni dialog na področju sociale (oblikovanje pobud, strokovna pomoč pri pripravi vsebin na področju sociale …)    
Zagon in delo v NVO na področju sociale    
Izdelava kratkih preventivnih gradiv za ciljne skupine uporabnikov (letaki, video vsebine in drugi materiali s preventivnimi sporočili in sporočili zmanjševanja škode)    
Kako postati viden na spletu svetovalnicakameleon@gmail.com  
Komunikacija NVO z drugimi deležniki – marketinška znanja in orodja NVO maja@poper.si  

PRIDRUŽITE SE ZVEZI

Tudi vaša organizacija se lahko pridruži Zvezi nevladnih organizacij na področju drog in zasvojenosti

prijavnica

MENTORSKE URE

Strokovnjaki na različnih področjih, NVO v vsebinski mreži "Opolnomočenje NVO", nudiijo brezplačno pomoč v obliki mentorskih ur.

preberi več

NAROČI SE NA E-NOVICE

© 2014 Zveza nevladnih organizacij na podrocju drog in zasvojenosti - pravno obvestilo - izdelava spletnih strani