Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka

Domov / Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka

Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka

Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka

Šlandrov trg 2, 3310 Žalec

03 710 35-23; 041 420 877

dzelva.eureka@siol.net

www.zasvojenost.si

 

Društvo se ukvarja s socialnovarstvenimi storitvami na področju občine Žalec oz. celotne regije. Glede na potrebe vključujemo uporabnike iz vseh slovenskih regij. Izvajamo šest programov: zavetišče za brezdomce Želva, dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju Eureka, svetovalno delo z uporabniki drog, pomoč na domu starejšim uporabnikom in uporabnikom psihiatričnih storitev pri urejanju in mobilnosti, javna kuhinja ter projekt Donirana hrana. Vsi programi potekajo na navedeni lokaciji ali na terenu.