Izzivi odprte scene

Domov / Dejavnosti / Izzivi odprte scene

Izzivi odprte scene: potrebe in premisleki uporabnikov javnih prostorov

Gibanje Izzivi odprte scene se je začelo v maju 2017 kot odziv na pozive občanov, občine in drugih lokalnih akterjev na ureditev moteče uporabe javnih prostorov s strani uporabnikov različnih organizacij s področja drog in brezdomstva (nekateri med njimi tudi niso uporabniki nobene izmed nevladnih organizacij). Prav tako lahko gibanje razumemo kot odziv na potrebe uporabnikov, ki te prostore zasedajo; zaposleni v nevladnih organizacijah namreč že nekaj časa prihajajo do ugotovitev, da sistem z obstoječimi programi in načini obravnave uporabe drog, zasvojenosti, brezdomstva in drugih težav tako uporabnikov drog, kot tudi drugih, ki sobivajo z njimi, ne odgovarja zadostno.