Sodelovanje v Komisiji Vlade RS za droge

Domov / Dejavnosti / Sodelovanje v Komisiji Vlade RS za droge

Zveza aktivno sodeluje v medresorski delovni skupini Komisije Vlade RS za droge (v nadaljevanju Komisija) že od njene ustanovitve leta 2012.

 

Naloge Komisije so:
  • pospeševanje in usklajevanje vladne politike, ukrepov in programov za preprečevanje uživanja prepovedanih drog in zmanjševanje povpraševanja;
  • predložitev predloga nacionalnega programa preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih drog in predlogov ukrepov pri izvajanju nacionalnega programa Vladi Republike Slovenije;
  • predlaganje ukrepov za zmanjševanje ponudbe in uporabe prepovedanih drog vladi;
  • spremljanje in usklajevanje izvajanja nacionalnega programa;
  • spremljanje izvajanja določb konvencij mednarodnih organov in mednarodnih organizacij na področju prepovedanih drog ter zagotavljanje mednarodnega sodelovanja.

 

Poročila o delu predstavnikov Zveze v Komisiji

2018

V letu 2018 se je Komisija sestala enkrat (13. seja, 6. 2. 2018). Predstavnik Zveze Tomaž Koren je predstavil poročilo o izvedbi anonimnega testiranja na hepatitis C (HCV) v dnevnih centrih zmanjševanja škode in predloge za nadaljnji razvoj aktivnosti testiranja na HCV med uporabniki drog. V letu 2018 smo prejeli tudi zapisnik 12. seje iz leta 2017, na kateri sta se obravnavali dve temi, povezani s pobudami Zveze. Prva tema je bil prevod Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs). Sklep v povezavi s to temo se je glasil: Komisija za droge se je seznanila z informacjio Ministrstva za zdravje RS in Ministrstva za notranje zadeve RS glede prevoda Enotne konvencije o narkotičnih drogah iz leta 1961 in predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve RS, da pristopi k prevodu celotnega besedila Enotne konvencije o narkotičnih drogah iz leta 1961 v slovenski jezik. Druga tema je bila problem predpisovanja snovi bupropion, uvrščene v 1. skupino uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, na enak način, kot se predpisujejo snovi, ki niso na listi prepovedanih snovi. O tem problemu so mediji poročali decembra 2016. Predstavnik Zveze je decembra 2016 na podlagi medijskega poročanja pozval Komisijo RS za droge k sklicu seje glede bupropiona, a na poziv ni dobil odgovora. Komisija RS za droge se je naslednjič sestala 14. 6. 2017, ko je bilo pojasnjeno, da je bila storjena napaka in da se je snov v vmesnem času umaknila s seznama prepovedanih drog.

2017

V letu 2017 se je komisija sestala enkrat (12. seja Komisije za droge, 15. 6. 2017). V imenu Zveze je predstavnik Borut Bah predstavil končno poročilo o pilotskem projektu Varna soba za injiciranje drog s priporočili in vprašanji za prihodnje. Na podlagi predstavitve je bil sprejet sklep: Komisija Vlade RS za droge se je seznanila s končnim poročilom o pilotskem projektu Varna soba za injiciranje drog. Komisija bo na eni izmed naslednjih sej obravnavala možnosti nadaljnjega razvoja tega programa (zapisnik, 24. 7. 2017).