Struktura in potrebe uporabnikov na območju MOL

Domov / Dejavnosti / Izzivi odprte scene / Struktura in potrebe uporabnikov na območju MOL

Avgusta 2018 so štiri NVO (Društvo Kralji ulice, Društvo Stigma, Društvo Šent in Združenje DrogArt), ki izvajajo programe zmanjševanja škode, namenjene osebam, ki na odprtih javnih javnih prostorih uporabljajo psihoaktivne snovi, pripravile dokument, ki opisuje strukturo in potrebe uporabnikov po nadgradnjah in novih programih na območju MOL.