Brezpogojna streha

III. konferenca Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti z naslovom Brezpogojna streha: potrebe in možnosti nastanitev za ljudi, ki se soočajo z zasvojenostjo s psihoaktivnimi substancami, je potekala 19. 11. 2019 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig.

Na konferenci smo:

  • predstavili stanje na področju bivanjske problematike oseb z zasvojenostjo s psihoaktivnimi substancami,
  • spregovorili o stanovanjski politiki pri nas s pristojnimi ministrstvi in stanovanjskimi skladi,
  • predstavili uspešne domače in tuje pristope, ki zagotavljajo namestitev ljudem, ki uporabljajo psihoaktivne snovi,
  • prepoznavali ovire, s katerimi se srečujejo organizacije pri delu z ljudmi, ki izpadejo iz obstoječih programov in drugih oblik pomoči,
  • prepoznavali, kateri programi in oblike pomoči manjkajo in iskati možnosti za skupno sodelovanje pri zagotavljanju brezpogojne strehe nad glavo vsem ljudem, ki uporabljajo psihoaktivne snovi.

Več o prispevkih si lahko preberete v zborniku, glavne ugotovitve konference so na voljo v poročilu. Vabljeni k ogledu nekaterih prispevkov, ki so na voljo v spodnji galeriji.

Konferenca je bila organizirana v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.