Podpora za NVO

Domov / Podpora za NVO

Pristojen resor za delovanje nevladnih organizacij je Ministrstvo za javno upravo RS. 14. aprila 2018 je stopil v veljavo dolgo pričakovan Zakon o nevladnih organizacijah (ZNVOrg). Zakon je prinesel jasno definicijo nevladne organizacije, uvedel status nevladne organizacije v javnem interesu ter druge sistemske rešitve za krepitev in razvoj nevladnega sektorja.

Zakon o nevladnih organizacijah je poleg Zakona o prostovoljstvu tudi pravna podlaga za sprejem Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki jo je vlada RS sprejela 30. maja 2018. Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva poleg strateških smernic opredeljuje tudi konkretne ukrepe za nadaljnji razvoj nevladnih organizacij in prostovoljstva za obdobje do leta 2023.

Zakon o nevladnih organizacijah jasno opredeljuje podporno okolje za nevladne organizacije, ki ga sestavljajo horizontalna mreža, regionalna stičišča in vsebinske mreže. Regionalna stičišča nevladnim organizacijam v svoji regiji nudijo strokovno podporo in pomoč. Poleg 12 regionalnih stičišč je nevladnim organizacijam na voljo tudi horizontalna mreža NVO na nacionalni ravni, katere izvajalec je Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS).

Horizontalna mreža:
 
Regionalna stičišča:

Vir: http://www.ukom.gov.si/si/komunikacijski_projekti/sodelovanje_z_nvo/mreze_nevladnih_organizacij/