Dobre prakse in smernice za delo

Domov / Knjižnica / Dobre prakse in smernice za delo

Priročnik združuje globalne dokaze, najboljše prakse in izkušnje, ki omogočajo strokovno analizo spektra politik na področju drog. Analiza je omogočena s prispevki številnih članov International Drug Policy Consortiuma – IDPC (vključno s ključnimi populacijami, ki jih področje drog zadeva) in je edini tovrstni dokument, ki zagotavlja tako široko in celovito razpravo o tem, kaj v politikah za nadzor drog deluje in kaj ne. Potreba po konstruktivni politični analizi in usmerjanju, ki temelji na dokazih in izkušnjah, v trenutnem hitro spreminjajočem se okolju politike drog postaja vedno pomembnejša. To je vznemirljiv čas, saj so pozivi za preusmeritev politik na področju drog v smeri zagotavljanja usklajenosti s človekovimi pravicami, javnim zdravjem, razvojem in človekovo varnostjo močnejši, kot so bili kadarkoli prej, postopne reforme pa so v številnih državah po svetu že bile izvedene ali so v obravnavi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.