Evalvacija Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014-2020

Domov / Novice / Evalvacija Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014-2020

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti se je ob izteku Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014-2020 odzvala na javni razpis Ministrstva za zdravje ter preverila in ovrednotila izvedbene mehanizme ter razvojne usmeritve, ki so bili začrtani v izteklem strateškem dokumentu. Evalvacija se v posebnem delu  osredotoča še na delovanje mobilnih enot, katerih razvoj ter nadgradnjo je Ministrstvo za zdravje z izvedbeno fazo pričelo v letu 2017.

V analizi podatkov je sodelovalo 19 različnih organizacij, iz katerih nam je empirično gradivo posredovalo preko 35 strokovnjakov s področja socialnega varstva, 12 strokovnjakov s področja zdravstvene nege ter kemije, 1 strokovnjak s področja medicine ter več kot 30 ljudi, ki uporabljajo storitve programov namenjenih uporabnikom drog s področja celotne Slovenije.

Nacionalni program predstavlja strateško izhodišče za enoten, celovit in uravnotežen pristop države na področju drog. Po preteku nacionalnega programa je ponovno prišel čas za evalvacijo tega kompleksnega področja ter ponovni razmislek, kako bomo v prihodnosti zastavili celovito reševanje problematike prepovedanih drog pri nas. Gre za temeljni dokument, ki začrtuje usmeritve na področju drog in zasvojenosti, zaradi česar ima velik pomen za Zvezo, njene članice in uporabnike ter uporabnice.  Obširna evalvacija je omogočila uvid prenosa tega dokumenta v prakso in oblikovala so se konkretna priporočila, ki ne smejo biti spregledana v pripravi novega nacionalnega programa.

Raziskava je osredotočena na vsebine nacionalnega programa, ki so povezane z delovanjem Zveze in njenih članic o katerih lahko, zaradi našega praktičnega dela in izkušenj, kompetentno razpravljamo. Raziskava zanimiva tudi, ker združuje poglede različnih strok in poklicev (strokovni delavci s področja socialnega varstva, kakor tudi zdravstvene nege in kemije), ter uporabniška perspektiva.

Vabimo vas, da si o poteku raziskave in ugotovitvah Evalvacije Nacionalnega programa na področju prepovedanih drog 2014-2020 preberete TU.