Nacionalni in evropski strateški dokumenti na področju drog

Domov / Knjižnica / Zakonodaja in politika / Nacionalni in evropski strateški dokumenti na področju drog
Opis

Resolucija o nacionalnem programu Slovenije na področju drog za obdobje 2014–2020 je strategija države na področju prepovedanih drog. Njen glavni poudarek je na celovitem in uravnoteženem razvoju vseh ukrepov, programov in aktivnosti, ki prispevajo k reševanju problematike prepovedanih drog v Sloveniji. Krovni cilj programa je zmanjšati in omejiti škodo, ki jo za posameznika, družino in družbo predstavlja uporaba prepovedanih drog. Več informacij o nacionalnem programu in aktualni dokument.

Vlada Republike Slovenije sprejema akcijski načrt na področju prepovedanih drog za dvoletno obdobje. Več informacij o akcijskem načrtu in posameznih dokumentih.

 

V Strategiji Evropske unije na področju drog za obdobje 2013–2020 so opredeljeni politični okvir in prednostne naloge politike EU na področju drog, ki so jih določile države članice in institucije EU. Namen strategije je med drugim prispevati k zmanjšanju povpraševanja po drogah in njihove ponudbe v EU ter zmanjšati zdravstvena in družbena tveganja ter škodo v zvezi z drogami.
Dostop do spletne verzije strategije in aktualnega akcijskega načrta.