Članice zveze

Domov / Članice zveze
Društvo Stigma

Društvo Stigma /

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma
Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana drustvo.stigma@siol.net 01 430 12 00 www.drustvo-stigma.si   Izvajamo programe zmanjševanja škode, ki so namenjeni uporabnikom drog: 2 dnevna centra v Ljubljani, terensko delo v Ljubljani in osrednji Sloveniji, varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja, svetovanje in informiranje, delo v zaporih Ig in Ljubljana, pilotski razvoj programa Varna soba za uporabo drog.
Združenje DrogArt

Združenje DrogArt /

Združenje DrogArt - socialno podjetje
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana info@drogart.org 01 439 72 70 www.drogart.org     Združenje DrogArt je zasebna neprofitna volonterska organizacija, ustanovljena leta 1999 z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja so informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo mladim uporabnikom drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju drog in alkohola, publicistična dejavnost, socialno podjetništvo, raziskovanje prevalence ter značilnosti uporabe alkohola in drugih drog med mladimi ter načrtovanje novih odzivov.
Društvo Zdrava pot

Društvo Zdrava pot /

Društvo Zdrava pot
Krekova 12a, 2000 Maribor drustvo.zdrava.pot@gmail.com 02 2511 428, 031 600 210 www.zdravapot.si     Društvo Zdrava pot je nevladna organizacija, ki od leta 2000 deluje na področju prepovedanih drog. Programe, namenjene zmanjševanju škode zaradi uporabe nedovoljenih drog, izvajamo v dnevnem centru v Mariboru ter s pomočjo terenskega vozila v večjih in manjših krajih severovzhodne Slovenije.

Društvo PO MOČ Sežana /

Društvo PO MOČ Sežana
Ulica 1. maja 1,  6210  SEŽANA e-mail: drustvo_pomoc@t-2.net 05/7302 120 drustvo-pomoc.com   Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana je nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena na pobudo samih uporabnikov. Kot samostojno društvo deluje od leta 2000. Leta 2002 je bil društvu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Program ima strokovno verifikacijo s strani Socialne zbornice Slovenije. Prioritetna naloga društva je izvajanje javnega socialnovarstvenega programa Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog, in njihovim bližnjim. Program je nizkopražen, zastavljen razvojno ter pragmatično in se prilagaja individualnim potrebam uporabnikov.
Društvo Pot

Društvo Pot /

Društvo Pot – pomoč zasvojenim od nedovoljenih drog in njihovim bližnjim, Ilirska Bistrica
Levstikova ulica 3, 6250 Ilirska Bistrica pot@kabelnet.net 05 710 06 25 www.drustvo-pot.si/   Društvo Pot deluje kot nizkopražen program, v katerega vstop je prostovoljen, abstinenca pa ni pogoj. Smo nevladna in neprofitna organizacija, katere osnovni namen je zmanjševanje škode in izvajanje programa pomoči zasvojenim od nedovoljenih drog ter njihovim bližnjim, ki izhaja iz potreb uporabnikov ter iz potreb in želja njihovih bližnjih.
Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek /

Društvo Projekt Človek
Malenškova 11, 1000 Ljubljana sc.lj@projektclovek.si 041 717 356 www.projektclovek.si/   Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.
Združenje ŠENT

Združenje ŠENT /

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje
Belokranjska 2, 1000 Ljubljana info@sent.si 01 230 78 30 https://www.sent.si/   Namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju. Od leta 2016 izvajamo programe zmanjševanja škode zaradi drog, ki delujejo na 5 različnih lokacijah.
Društvo SVIT Koper

Društvo SVIT Koper /

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper drustvo_svit@t-2.net 05 626 00 11 www.svit-kp.org   Društvo SVIT Koper je nevladna organizacija, ustanovljena leta 1992. Deluje na področju drog in zasvojenosti na osnovi zmanjševanja škode in s ciljem preprečevanja škode, stisk in težav na socialnem in zdravstvenem področju, ki so povezane z uživanjem prepovedanih drog. Ima status društva v javnem interesu in status humanitarne organizacije na področju socialnega varstva.

Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka /

Društvo za pomoč in samopomoč Želva – Eureka
Šlandrov trg 2, 3310 Žalec 03 710 35-23; 041 420 877 dzelva.eureka@siol.net www.zasvojenost.si   Društvo se ukvarja s socialnovarstvenimi storitvami na področju občine Žalec oz. celotne regije. Glede na potrebe vključujemo uporabnike iz vseh slovenskih regij. Izvajamo šest programov: zavetišče za brezdomce Želva, dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju Eureka, svetovalno delo z uporabniki drog, pomoč na domu starejšim uporabnikom in uporabnikom psihiatričnih storitev pri urejanju in mobilnosti, javna kuhinja ter projekt Donirana hrana. Vsi programi potekajo na navedeni lokaciji ali na terenu.
Društvo “UP”

Društvo "UP" /

"UP" – Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije
Kersnikova 3, 1000 LJUBLJANA drustvo.up@siol.net 01 434 25 70 www.drustvo-up.si   Nudimo celostne informacije o problematiki zasvojenosti, možnostih obravnave v različnih programih ter svetovanje v okviru programa Podpora mladim ter v svetovalnicah v Ljubljani in Trbovljah.
Zavod Konoplja.org

Zavod Konoplja.org /

Konoplja.org – Zavod za informacijsko dejavnost in alternativno kulturo
Cesta Leona Dobrotinška 28, 3230 Šentjur tomaz@konoplja.org 041/754790 http://www.konoplja.org   Zloraba drog je socialni, družbeni in zdravstveni problem, včasih pa tudi zakonski. Omejevanje dostopa do informacij, ki bi uporabnikom pomagale zmanjšati škodo zaradi uporabe, je nehumano in nedopustno. Glede na dejstvo, da so v slovenskem prostoru še vedno močno zakoreninjene metode, ki temeljijo na zmotnem prepričanju, da je problem drog mogoče odpraviti, ozdraviti ali enostavno izkoreniniti, smo izbrali strategijo zmanjševanja škode pri uporabi kanabisa in kanabinoidov, ki se uveljavlja tudi drugod po svetu. Metodo smo izbrali predvsem zaradi njene večplastnosti, saj temelji na spoznanju, da je uporaba kanabisa pojav, ki obstaja v vseh civilizacijah ter ureditvah in ga ni mogoče povsem odpraviti, po drugi strani pa iz etične opredelitve, da je uživanje drog stvar osebne odločitve in pravice človeka ter da posameznik počne s svojim telesom, kar hoče.
Društvo Kralji ulice

Društvo Kralji ulice /

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice
Pražakova ulica 6 info@kraljiulice.org 059 022 503 http://www.kraljiulice.org/   Društvo Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji,  ustanovljena septembra 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi, ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo.
Društvo za preventivno delo

Društvo za preventivno delo /

Društvo za preventivno delo
Tržaška 2, Ljubljana drustvo.pd@guest.arnes.si 01 426 95 60 www.drustvo-dpd.si   Društvo za preventivno delo je prostovoljsko, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se združile z namenom medsebojnega informiranja, izmenjave izkušenj, izpopolnjevanja znanj ter delovanja na področju zaščite in krepitve duševnega zdravja oz. psihološke in socialne prevencije v okviru socialnega in zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja.
Društvo Ars Vitae

Društvo Ars Vitae /

Ars Vitae – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči
Trstenjakova 5a, 2250 Ptuj e-mail:ars.vitae.si@gmail.com Telefon: 070 996 120, 031 519 902 http://arsvitae.si/   Društvo Ars Vitae je nevladna, humanitarna in prostovoljska organizacija s sedežem na Ptuju. Z razvojem socialnovarstvenih programov lokalnemu prebivalstvu zagotavlja dostop do strokovne pomoči, s katero želi izkoreniniti ali vsaj blažiti socialne stiske, ki so posledica zasvojenosti od nedovoljenih drog, nasilja, brezdomstva, revščine in socialne izključenosti.