Društvo PO MOČ Sežana

Domov / Društvo PO MOČ Sežana

Društvo PO MOČ Sežana

Društvo PO MOČ Sežana

Ulica 1. maja 1,  6210  SEŽANA

e-mail: drustvo_pomoc@t-2.net

05/7302 120

drustvo-pomoc.com

 

Društvo za pomoč zasvojenim in njihovim bližnjim PO MOČ Sežana je nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena na pobudo samih uporabnikov. Kot samostojno društvo deluje od leta 2000.

Leta 2002 je bil društvu s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Program ima strokovno verifikacijo s strani Socialne zbornice Slovenije.

Prioritetna naloga društva je izvajanje javnega socialnovarstvenega programa Podpora ljudem, ki imajo težave zaradi uživanja nedovoljenih drog, in njihovim bližnjim. Program je nizkopražen, zastavljen razvojno ter pragmatično in se prilagaja individualnim potrebam uporabnikov.