Društvo Projekt Človek

Domov / Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek

Društvo Projekt Človek

Malenškova 11, 1000 Ljubljana

sc.lj@projektclovek.si

041 717 356

www.projektclovek.si/

 

Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti.