Društvo Stigma

Domov / Društvo Stigma

Društvo Stigma

Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma

Hacquetova ulica 9, 1000 Ljubljana

drustvo.stigma@siol.net

01 430 12 00

www.drustvo-stigma.si

 

Izvajamo programe zmanjševanja škode, ki so namenjeni uporabnikom drog: 2 dnevna centra v Ljubljani, terensko delo v Ljubljani in osrednji Sloveniji, varna hiša za uživalke nedovoljenih drog, ki so žrtve nasilja, svetovanje in informiranje, delo v zaporih Ig in Ljubljana, pilotski razvoj programa Varna soba za uporabo drog.