Društvo Kralji ulice

Domov / Društvo Kralji ulice

Društvo Kralji ulice

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

Pražakova ulica 6

info@kraljiulice.org

059 022 503

http://www.kraljiulice.org/

 

Društvo Kralji ulice je samostojna nevladna humanitarna organizacija z nepridobitnimi cilji,  ustanovljena septembra 2005. Združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom in z njim povezanimi pojavi, ter posameznike in posameznice, ki brezdomstvo in s tem povezano socialno izključenost doživljajo.