Združenje DrogArt

Domov / Združenje DrogArt

Združenje DrogArt

Združenje DrogArt – socialno podjetje

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

info@drogart.org

01 439 72 70

www.drogart.org

 

 

Združenje DrogArt je zasebna neprofitna volonterska organizacija,

ustanovljena leta 1999 z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog

in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja so informiranje,

svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega

življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo mladim

uporabnikom drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom

zmanjševanja škode na področju drog in alkohola, publicistična

dejavnost, socialno podjetništvo, raziskovanje prevalence ter

značilnosti uporabe alkohola in drugih drog med mladimi ter načrtovanje

novih odzivov.