Odziv na referendumski vprašanji o uporabi konoplje v medicinske namene in za osebno rabo

Domov / Novice / Odziv na referendumski vprašanji o uporabi konoplje v medicinske namene in za osebno rabo

V Zvezi NVO na področju drog in zasvojenosti (v nadaljevanju Zveza) pozdravljamo politični dialog o posedovanju, uporabi in gojenju kanabisa za osebno rabo in v medicinske namene. Referendumski vprašanji sta na žalost zastavljeni brez zakonske podlage, ki bi konkretneje predstavila način ureditve področij. Ni jasno, o čem bomo na referendumskem vprašanju odločali, zaradi česar ne moremo ovrednotiti predloga regulacije.

Po podatkih NIJZ[1] je uporaba kanabis razširjena med splošno populacijo, še posebej med mladimi. Delež uporabnikov kanabisa se povečuje, zaradi česar  se zdi smiselno, da se zakonodaja uskladi z razmerami na slovenskem trgu.

Regulacija področja osebne uporabe lahko prinaša:

  • manj tvegano uporabo (npr. možnost dostopa do izdelkov iz kanabisa po legalni poti, možnost kupca za nakup kanabisa z nižjo vrednost THC, deklaracija na izdelku, regulacija kakovosti izdelka),
  • zmanjševanje negativnih učinkov uporabe (npr. večja vključenost uporabnikov kanabisa v družbo ter izboljšan dostop do informiranja, strokovne podpore in pomoči),
  • drugi učinki (manjši pritisk na delo policije in sodstva, financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij iz dajatev pridobljenih z nakupi izdelkov iz kanabisa – strukturen odziv na problematiko uporabe kanabisa).

Neurejenost področja prinaša večje tveganje pri uporabi, povečuje stigmo in otežuje dostop do strokovne podpore in pomoči. Slovenski trg, je stabilen in gojenje kanabisa je samozadostno. Spremembe zakonodaje na področju osebne uporabe  (npr. omogočanje osebne uporabe, »kofišopi«, prodajalne) mora potekati vzporedno s spremljanjem in vrednotenjem učinkovitosti.

Sprememba zakonodaje na področju osebne uporabe lahko prinaša tudi negativne učinke:

  • spremembe bi prinesle večja prometno – varnostna tveganja,
  • zdravstvena tveganja, še posebej, ko gre za uporabo v obdobju mladostništva,
  • normalizacija uporabe psihoaktivne substance, bi prinesla tudi povečanje uporabe med splošno populacijo.

Zveza je naklonjena dopustitvi gojenja in predelovanja kanabisa v medicinske namene. V EU in Sloveniji se že vrsto let uporabljajo kanabis ter kanabinoidi, ki so proizvedeni po protokolu za zdravila ali kot galenski produkti. Dopustitev gojenja in predelovanja kanabisa bi pripomoglo k samozadostnosti zdravila na območju naše države.

Želimo si, da bi se politika bolj strukturirano lotila vprašanja uporabe kanabisa za osebno rabo in v medicinske namene. Kanabis je prisoten v naši družbi in ureditev področja je smiselna, vendar le, če bo izpeljana premišljeno.  Dobro pripravljena zakonska podlaga, strokoven ter znanstven pristop, sodelovanje države, zdravstva, NVO, civilne družbe in uporabnikov lahko poudari pozitivne vidike regulacije kanabisa in zmanjšanju negativnih posledic.

Želimo si, da bi referendum služil kot uvod v bolj poglobljen in strokoven pogovor o kanabisu v naši družbi.

V Ljubljani, 28. 5. 2024


[1] NIJZ, Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2023, dostopno na: https://nijz.si/publikacije/stanje-na-podrocju-prepovedanih-drog-v-sloveniji-2023/ (31.5.2023)