Volilni občni zbor Zveze

Domov / Novice / Volilni občni zbor Zveze

V prostorih Labirinta in Katapulta v Kranju je 21.3.2024 potekal volilni občni zbor Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti.

Občni zbor se je seznanil z vsebinskim in finančnim letnim poročilom za leto 2023. Vrhunec srečanja članic Zveze so bile volitve za funkcije, organe in odbore Zveze. Z mandatno dobo dveh let smo izvolili:

 • Predsednik; Andrej Miklavčič (Labirint, Katapult Kranj)
 • Podpredsednik: Bojan Kuljanac (Kralji ulice)
 • Upravni odbor: Hana Košan (Kralji ulice), Tadej Lapanja (Stigma), Marko Verdenik (DrogArt), Anita Grbič (Društvo UP), Luka Mrak (Šent), Andreja Pajenk (Svit Koper)
 • Nadzorni odbor: Peter Recer (Stigma), Polona Toplak (Ars Vitae), Tomaž Pečarič (Zdrava Pot)
 • Častno razsodišče: Tomaž Koren (Konoplja.org), Martina Težak (JZ Socio), Ana Furlan (Društvo Projekt Človek)

Vsem izvoljenim izrekam čestitke in se jim zahvaljujem za pripravljenost za sodelovanje in soustvarjanje prihodnosti Zveze NVO na področju drog in zasvojenosti.

Občni zbor je osnoval tudi delovni načrt za leto 2024:

 • Profesionalizacija  Zveze (pridobitev zaposlitve)
 • Prenova Statuta
 • Priprava konference za leto 2025
 • Organizacija družabno-delovnega tabora
 • Aktivno sodelovanje v medresorski delovni skupini za pripravo akcijskih načrtov v okviru Nacionalnega programa na področju drog
 • Sodelovanje v Komisiji RS za droge
 • Širitev članstva Zveze

Dodatni predlogi:

 • Pobuda; Spremembe zakonodaje glede uporaba kontroliranih snovi za namen samozdravljenja
 • Predstavitev Zveze vladnim strankam

V okviru Občnega zbora smo si ogledali še prostore Stanovanjske skupine Katapult, dnevnega centra Labirint in dnevnega centra Šent Kranj.

Za nami je uspešen občni Zbor. V dobrem vzdušju smo sestavili novo ekipo, ki jo sestavljajo predstavniki in predstavnice različnih članic Zveze. Še posebej nas veseli, da so se občnega zbora udeležili in prevzeli naloge v upravnem ter drugih odborih predstavniki, ki do sedaj niso aktivno sodelovali v Zvezi. Delovni načrti za 2024 je ambiciozen in z ekipo, ki je bila izvoljena, bomo zastavljene cilje tudi dosegli.

Andrej Miklavčič, predsednik Zveze