Poziv CPZOPD

Opis

Zveza NVO na področju drog in zasvojenosti (v nadaljevanju Zveza) se pridružuje Društvu Stigma v pozivu CPZOPD Ljubljana k spoštljivem dialogu in boljšemu sodelovanju z nevladnimi organizacijami na področju drog in zasvojenosti. Na terenu zaznavamo stiske uporabnikov in uporabnic vključenih v program nadomestne terapije, ki ostajajo prezrte, kljub našemu vztrajnemu opozarjanju in želji po ustreznejših rešitvah.

Poziv